I made this widget at MyFlashFetish.com.

Tuesday, 31 May 2011

NOTA 1 : PENGENALAN PECAHAN

Apakah itu pecahan?
1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.

3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya
    adalah sama;

    Contoh:  ,  ,   dan sebagainya.

4. Bahagian-bahagian pada pecahan:

a)     Pengangka - angka yang terletak di atas


b)     Penyebut - angka yang terletak di bawah


5. Jenis-jenis pecahan:

    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        Contoh:  , 

    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
         Contoh:  , 

    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
          Contoh:   setara dengan 

    (iv) Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.    
          Contoh:  , 


No comments:

Post a Comment